watmahan1.jpgwatmahan2.jpgwatmahan3.jpgwatmahan4.jpgwatmahan5.jpg

ประชุมผู้ว่าออนไลน์

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 55 โรงเรียนวัดมหรรณพ์ได้ร่วมรับฟังนโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้รับฟังนโยบายต่างๆ ของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร รวมถึงนโยบายด้านการศึกษาด้วย